ЛУЦЬКА ПРОФЕСІЙНА ЗРАЗКОВА АВТОШКОЛА ТСОУ

ПУБЛІКАЦІЇ  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ЛУЦЬКОЇ АШ ТСОУ

 

Луцька автомобільна школа ТСОУ
має навчально-методичний центр,
досвід роботи якого поширюється
серед подібних закладів України.
Тут - наша кафедра, методичний
порадник та корисний інформатор
для всіх викладачів, інструкторів,
слухачів навчальних закладів, що
готують спеціалістів за професією
«водій автотранспортних засобів».
Розділ веде методист ЛАШ ТСОУ.

                     Є ТАКА ШКОЛА...                     Підготував методист Іовлєв В.Д.  

Автомобіль заполонив світ: автомобілю нема де притулитися в місті, багатокілометрові пробки на дорогах, а людей професії водій автотранспортного засобу, мабуть, в сотні разів більше ніж будь якої іншої. І все одно – автомобілів штампують міліонами і бажаючих навчитися керувати ними не стає менше. Відповідно зростає і мережа навчальних закладів, які готують водіїв, а тому в людині, яка поставила собі за мету приборкати блискучого «залізного коня», виникають питання: куди піти вчитися? де кращі умови навчання? де кращі викладачі та інструктори? де я отримаю сталі знання і навички водіння? Питання не риторичні в умовах розвинутих попиту і пропозицій. Навчальні заклади, що мають право надавати освітянські послуги по підготовки водіїв автотранспортних закладів різних категорій, повинні постійно слідкувати за відповідністю якості всіх складових навчального процесу найсучаснішим вимогам і досягати результатів, за якими би добра слава про них поширювалася  серед людей. Про одну з таких шкіл йдеться сьогодні мова.
Луцька зразкова автомобільна школа Товариства сприяння обороні України (ТСОУ) (директор – Прокоф'єв О.С., заступник директора – Фаткулін Т.А.) є одним з найстаріших закладів такого профілю на Волині і користується неабияким авторитетом. Вона має в своїх творчих напрацюваннях багато такого, що могло б стати в нагоді для запозичення в практику і іншим педагогічним колективам.
Зупинимося тільки на двох моментах.

Перший момент – ввід слухачів щойно набраних навчальних груп – в учбовий процес.

Загальновідомо, що враження від першої зустрічі є найбільш сильним і, в залежності від того, який знак (плюс чи мінус) воно несе в собі, під таким знаком найчастіше і будуть складатися подальші відносини поміж учасниками цієї зустрічі. Це – аксіома і колектив Луцької автошколи ТСОУ свято її притримується в своїй роботі.

Слухача чи курсанта, який переступає поріг цього навчального закладу, зразу ж приємно вражає вишуканий зовнішній вигляд холів та аудиторій, досягнутий завдяки застосуванню сучасних оздоблюваних матеріалів та технологій, насиченість навчального і інформаційного матеріалу, чистота і охайність в усьому, доброзичливість працівників.

Перше заняття проводиться в актовому залі, який являється частиною комплексу навчально-методичного центра, який ще називають працівники поміж себе світлицею. Така назва має за собою підставу, бо він (зал) оздоблений матеріалами історичного характеру, що стосується як розвитку нашої держави, Збройних Сил України, оборонного Товариства, так і автомобільної школи з її регаліями і нагородами. Це урочисто, символічно і викликає зацікавленість у слухачів і ще не усвідомлену повагу до навчального закладу, в якому випало навчатися водійській справі.

На цьому занятті, зазвичай, присутнім буває керівництво автошколи, яке у формі бесіди знайомить новачків з цікавими сторінками минулого навчального закладу і з сучасним його станом, з усіма надбаннями і проблемами. Це створює в слухачів відчуття єднання з колективом автошколи, причетності до нього, зароджує в них і свою частку відповідальності за стан справ в школі. Так робляться перші кроки у встановленні партнерських стосунків між вчителем і учнем, що дає в подальшому можливість досягнення повного порозуміння і сприятиме високій результативності у навчанні.

Після завершення відповідей на запитання слухачів керівництво залишає зал, а ведучий викладач зосереджує увагу групи на особливостях професії водія, підкреслюючи необхідність для неї таких психофізіологічних якостей, як зосередженість, підвищена увага, внутрішня дисциплінованість, врівноваженість, емоційна стійкість і одночасно здібність миттєво приймати єдино правильні рішення в складних дорожньо-транспортних умовах. Викладач нагадує, що хоча й рідко, але зустрічаються такі психофізіологічні типи людей, які не сприяють розвитку і ствердженню необхідних водію автомобіля рис характеру. Краще в таких випадках це виявити в собі на початковій стадії підготовки. У того, хто сідає за кермо автомобіля не може бути аматорського підходу, бо водіння автомобіля не є хобі, це робота і робота серйозна, яка пов`язана з ризиком втрати життя і не тільки свого.

На підтвердження цього, викладач переходить до демонстрації на великому екрані плазмового телевізора навчального  відеофільму «Аварія  і як її уникнути» для водіїв початківців. При перегляді цього фільму слухачі суттєво переймаються серйозністю справи, на яку може дехто занадто легко «замахнувся», і всі починають глибоко усвідомлювати необхідність наполегливого навчання професії водія саме тут, де з ними розмовляють відверто і з батьківською турботою.

Другий момент стосується головної персони в учбовому процесі – викладача.

Дуже важливо, щоб в навчальному закладі працювали викладачі-особистості. Особливо (даруйте за тавтологію) в закладах, де вся програма підготовки спеціаліста вкладається в сотню з «хвостиком» годин, де немає часу на поступове розкриття таємниць обраної професії, де треба вміти з першого заняття захоплювати увагу слухача, мобілізувати його творчі сили на повне сприйняття і максимально можливе оволодіння великої за об'ємом маси навчального матеріалу  - такий викладач конче потрібен.

Викладач повинен бездоганно володіти предметом, який викладає. Він не може бути заспокоєним тим рівнем своїх знань, який має на сьогоднішній день. Він повинен постійно бути в пошуку. Автомобіль стрімко розвивається, конструктивно складнішає, в нього закладаються найсучасніші досягнення науки і техніки і справжній викладач немає права зупинятися в своєму розвиткові. Він не має права відмовити допитливому слухачеві у вичерпній відповіді на будь-яке питання за темою, яка вивчається на занятті, навіть пообіцявши відповідь пізніше. Це його авторитет, який треба плекати, бо придбати його важко, а втратити можна легко, саме такою відмовою.

Викладач крім блискучих знань, повинен мати вміння донести їх до слухачів з найвищою ступеню ясності. Тобто, він повинен володіти СЛОВОМ. Воно повинно бути своєчасним, вагомим і сприйматися як відкриття. В такому разі на заняттях знімається багато питань, бо відкриття зроблене самим слухачем, залишаються в пам`яті надовго, якщо не на все життя. Щоб майстерно володіти словом, треба багато читати художньої літератури, особливо її класиків, красота і образність висловлювання яких здатні зачаровувати слухача, якщо спілкуватися з ним саме такою мовою.

Взагалі справжній педагог повинен мати таку людську якість, як інтелігентність, яка об’ємно висловлена словами Антона Павловича Чехова: «в людині все повинно бути прекрасним: і обличчя, і одяг,і душа, і думки…». Ця якість приваблює людей, робить її носіїв бажаними співрозмовниками, заперечує прояви фамільярності і водночас не припускає зверхнього чи байдужого ставлення з будь якого боку. Тоді на заняттях пануватиме атмосфера зацікавленості, доброзичливості, розуміння і порядку. Богу дякувати, такі викладачі в колективі Луцької зразкової автомобільної школи ТСОУ є.

   АТЕСТАЦІЯ і ТАРИФІКАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ АВТОШКІЛ  

Тарифні розряди
за результатами атестації

23 травня 2011 року ЦК ТСОУ розповсюджено серед навчальних закладів Товариства нове Положення про атестацію педагогічних працівників ТСОУ, в якому є пункт 4.11:

«Педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, а також керівникам гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової роботи, працівникам, які працюють на посадах майстрів виробничого навчання; незалежно від рівня здобутої ними освіти за результатами атестації встановлюються тарифні розряди. При встановленні тарифного розряду враховуються освітній рівень працівника, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.»

На нашу думку, так сказати - значить нічого не сказати, бо цей пункт не дає атестаційним комісіям навчальних закладів однозначного співвідношення між тарифними розрядами та якостями професійної діяльності вказаної категорії педагогічних працівників, що не сприяє результативній роботі цих комісій.

Пропонуємо додатком до Положення про атестацію педагогічних працівників ТСОУ прийняти наступне:

Умови визначення тарифних розрядів

Педагогічним працівникам, які не мають вищої освіти, а також майстрам виробничого навчання та інструкторам встановлюються рішенням атестаційної комісії тарифні розряди.

Викладачам:

 • 8-й тарифний розряд, якщо вони на протязі 3-х років перебувають на посаді і мають повну середню освіту;
 • 9-й тарифний розряд, якщо вони мають повну середню освіту і добрі показники в роботі на протязі 3-х років перебування на посаді;
 • 10-й тарифний розряд, якщо вони мають повну середню освіту, ґрунтовну професійну компетентність і стаж роботи на посаді не менше, ніж як 5 років;
 • 11-й тарифний розряд, якщо вони мають повну середню освіту, високий рівень професіоналізму і стаж роботи на посаді не менше, ніж 8 років.

Майстрам виробничого навчання:

 • 9-й тарифний розряд, якщо вони мають повну середню освіту і професійно компетентні;
 • 10-й тарифний розряд, якщо вони мають середню спеціальну освіту, достатній рівень професіоналізму і стаж роботи на посаді не менше, ніж 3 роки;
 • 11-й тарифний розряд, якщо вони мають середню спеціальну освіту, ґрунтовну професійну компетентність і стаж роботи на посаді не менш, ніж 5 років;
 • 12-й тарифний розряд, якщо вони мають середню спеціальну освіту, високу професійну підготовку і стаж роботи на посаді не менше, ніж 8 років, або – вищу освіту при високому професіоналізмі незалежно від стажу роботи.

Інструкторам:

 • 6-й тарифний розряд, якщо вони мають середню освіту і професійно компетентні;
 • 7-й тарифний розряд, якщо вони мають середню освіту, достатній рівень професіоналізму і стаж роботи на посаді не менше, ніж 3-х років;
 • 8-й тарифний розряд, якщо вони мають середню освіту, ґрунтовну професійну компетентність і стаж роботи на посаді не менше, ніж 5 років, або вищу освіту при високому професіоналізмі незалежно від стажу роботи на посаді.

Пакет документації
для інструкторів
з індивідуального
навчання водінню

Іноді роботу водія автомобільного транспорту порівнюють за її складністю з роботою оператора автоматизованої системи керування «людина-машина». І це порівняння має, безумовно, підставу. Хоча б тому, що дії людини повинні бути безпомилковими, як кажуть, і там – і тут. Безпомилковість забезпечується: безвідказністю роботи системи, тобто, обох її складових, адекватністю розпізнавання системою зовнішніх змін, які можуть вплинути на цілістність самої системи, своєчасним реагуванням на позасистемні зміни у відповідності до характеру змін.

Дорожньо-транспортні обставини в системі «людина-автомобіль» можна рахувати і як позасистемні фактори, які іззовні впливають на внутрішню взаємодію системи, і як третю складову системи, яка перетворює систему в якісно іншу, закриту в собі: «людина-автомобіль-дорога». А якщо так, то маємо ускладнення системи, обумовлене збільшенням зв’язків між об’єктами і поширенням функціональності керуючого об’єкту, яким є людина, водій. І як би конструктори не старалися зменшити фізичні, розумові та психофізиологічні навантаження водія, перекладаючи їх на найсучаснішу електроніку автомобіля, все одно професійна якість водія виграватиме завжди вирішальну роль в безпеці дорожнього руху.

Основу професійної підготовки водія складають його навички в керуванні автомобілем, знання Правил дорожнього руху, здатність правильно оцінювати ситуацію, яка складається на дорозі. Якщо
знання Правил дорожнього руху набуваються на теоретичних заняттях і при самостійній роботі, то перша і третя складові професійної підготовки водія-початківця не можуть формуватися без практичної їзди під ретельним наглядом інструктора. Саме інструктор з індивідуального навчання водінню закладає основи професійності в майбутнього водія, виконує найбільш відповідальну і значиму частину роботи в формуванні водійського характеру.

Даний Пакет документації і порад призначений допомогти інструктору в його складній роботі.

Організації, які зацікавилися Пакетом документації для інструкторів з індивідуального навічання водінню, просимо звертатися до нас за адресою: 

 • Волинська область, м. Луцьк,
 • проспект Перемоги,  1,
 • Луцька  зразкова автомобільна школа ТСОУ
 • e-mail: lutskavtotsou@ukr.net
 МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ЛУЦЬКОЇ ЗРАЗКОВОЇ АВТОШКОЛИ ТСОУ                         Підготував методист Іовлєв В.Д.  
Не в усіх автошколах, а тим більше в СТК, є сьогодні методичні кабінети і методисти, а тому, щоб справа «рятування потопаючих» не була тільки справою «самих потопаючих» і написана дана стаття. Її можна рахувати прологом до серії подібних статей, які в подальшому деталізують всі нюанси методичної роботи в професійно-технічних навчальних закладах Ӏ-го атестаційного рівня.

Особливості навчального процесу в навчальних закладах професійно-технічної освіти Ӏ-го атестаційного рівня на прикладі автомобільної школи

 Особливості навчального процесу в навчальних закладах професійно-технічної освіти Ӏ-го атестаційного рівня  розглянемо на прикладі автомобільної школи або автомобільних курсів, програми яких не відрізняються між собою, а тому вимоги до рівня підготовки слухачів при проведенні державної  атестації і там і там однакові.

Взагалі, навчально-виробничий процес (саме таку назву має навчальний процес в ПТНЗ) – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, які спрямовуються на реалізацію змісту і завдань, визначених державними стандартами при підготовці спеціалістів робочих професій. В нашому випадку - водіїв автотранспортних засобів всіх категорій.

Ця система передбачає організаційні заходи щодо забезпечення навчального процесу: теоретичну і професійно-практичну підготовку, методичну роботу, контроль за станом навчання і визначення знань слухачів на всіх етапах навчання відповідно до вимог навчальних планів та робочих навчальних програм, підготовку і удосконалення навчально-матеріальної бази, фінансово-господарську та іншу діяльність.

Все це розгортається в часі передбаченому навчальними планами відповідно до змісту навчальних програм, які  в автомобільних школах розраховані на 2,5 – 3,5 місяця і не враховують рівня базових знань слухачів.

Такий короткий час  вимагає інтенсифікації навчального процесу, доводячи його до стану безперервного « мозкового штурму». А якщо взяти до уваги, що контингент слухачів однієї навчальної групи різниться за віком та освітою у широкому діапазоні (від старшокласника до сивоголового професора), то такий штурм для багатьох стає суворим випробовуванням характеру. Особливо для тих, в кого базові знання на  низькому рівні і таке являє собою, на превеликий жаль, майже, масовий характер.

Це не дуже приємна відмінність ПТНЗ Ӏ атестаційного рівня від ПТНЗ вищого рівня і інших навчальних закладів системи освіти. До того ж такий штурм не залишає часу на закріплення матеріалу і викладач покладається на самостійну роботу слухачів, при цьому у відсутності надійних знань про їх фізичні та розумові якості, про їх творчий потенціал і вольові риси характеру. Більш-менш уява про індивідуальні якості слухачів групи у викладача формується наприкінці навчання, коли це вже не може вплинути на кінцевий результат.

Слід зазначити ще й те, що склад викладачів в автошколах часто-густо не має до спеціальної вищої  освіти ще й педагогічну, тобто не всі можуть належним чином застосовувати в своїй практиці сталі знання з педагогіки та психології, що в умовах інтенсивного навчального процесу вкрай необхідно. Таким чином, практика короткотривалого навчального процесу існує, а наукового теоретичного підґрунтя його на жаль немає. Ці знання набуваються викладачами автошкіл поки що тільки багаторічним досвідом, методом спроб та помилок. І це також особливість подібних навчальних закладів.

Роль викладача в системі навчання

Система навчання може бути представлена надзвичайно простою схемою: викладач – дидактика – учень, де: викладач - носій знань, які потрібно передати, учень – об’єкт, який потребує цих знань, дидактика – теорія навчання, в якій містяться закономірності набуття знань, уміння та навичок, а також об’єм і зміст того, чому навчають.

 В дидактику ще входять методика і форми навчання. Ми навмисно минаємо виховну складову дидактики і це пов’язано насамперед з нетривалим часом спілкування викладача з слухачем (учнем), на протязі якого говорити про виховання, як таке, не серйозно.

На приведеній схемі навчання першим стоїть викладач і це визначає його ведуче значення в системі навчання. Так, навчання, як процес спілкування, двосторонній. Але ведучу роль в ньому грає викладач, незалежно від того, хто став ініціатором процесу.

Ведуча роль викладача особливо значна на початку спілкування, коли багаж його знань тільки починає перетікати до учня. Але при значній мотивації учня, а вона повинна бути значною, коли ініціатором процесу навчання є він (що являється закономірним в автошколах), роль учня в спілкуванні достатня для активного діалогу і в процесі навчання вона зростає. Знову ж, за браком часу «діалог» між викладачем і слухачем не може зрівняти їх ролі. Вони зрівнюються тоді і одночасно стають рівними нулю, коли всі знання викладача, які стосуються навчальних питань програми, стають власністю учня. Такого практично в ПТНЗ Ӏ атестаційного  рівня не буває і рідко буває де.

Вимоги до особи викладача як до основного фігуранта навчального процесу

Аналізуючи схему навчання, ми неодмінно приходимо до висновку, що викладач як носій необхідних знань для їх передачі повинен володіти дидактикою, тобто теорією навчання.

Ступень цього володіння разом зі знаннями предмету викладання визначають рівень компетентності викладача, тобто відповідність викладача своєму призначенню, готовність виконувати належні обов’язки в повному обсязі, відповідність певній кваліфікації педагога. («компетенція» від лат. сompeto – відповідаю, підхожу).

Виходячи з цього, ми можемо сформулювати вимоги до викладача, як до основного фігуранта навчального процесу. Ось вони:

 • знання свого предмету на сучасному стані його розвитку;
 • знання теоретичного обґрунтування фізико-хімічних явищ, в яких, або в супроводі яких відбуваються робочі процеси  агрегатів і механізмів, що вивчаються;
 • знання практичного застосування об’єктів предмету;
 • володіння різноманітними методами навчання, вміння застосовувати їх відповідно до існуючих умов;
 • уміння будувати педагогічні взаємини з слухачами, здійснювати індивідуальну роботу на основі педагогічної діагностики;
 • знання вікової психології, психології міжособистісного та педагогічного спілкування;
 • вміння пробуджувати й розвивати в слухачів стійкий інтерес до предмету;
 • творчий підхід,  нестандартне мислення і логічність висловлювань при викладанні навчального матеріалу;
 • вміння застосовувати передові навчальні технології, в тому числі з використанням мультимедійних засобів навчання.

В цей перелік вимог ми свідомо не включили загальнолюдські якості, яким повинен відповідати викладач. Серед них: чесність, порядність, працелюбність, акуратність, відвертість, відповідальність тощо. Це саме по собі зрозуміло і не може  бути предметом дискусії. Викладачу тільки назавжди треба запам’ятати, що на таких людських якостях створюється і тримається його авторитет, а все, що вище – робить його (авторитет) непохитним.

Зміст діяльності викладача

Окресливши вимоги до особи викладача, переходимо до того, що він повинен робити, аби відповідати цим вимогам. Тобто, також схематично, оглянемо коло його необхідних дій в процесі повсякденної роботи, виділимо серед них основне, в тому числі і організацію його методичної роботи.

Викладач повинен викладати свій предмет, а тому знати його досконально. Викладач не може припустити такого, щоб він не зміг відповісти на питання слухача стосовно програмного матеріалу або навколо нього, бо втрачається його авторитет, до його слів починають відноситься з недовірою і, навіть, скептично. В слухачів виникає не тільки розчарування в носії знань, але і в самих знаннях, втрачається мотивація навчання, що веде до зниження зусиль в навчанні і кінцевих результатів.

Викладач автошколи веде декілька предметів: «Будова автотранспорту і технічне обслуговування автомобіля», «Основи керування та техніка безпеки руху», «Правила дорожнього руху», «Професійна етика та культура водіння». Безумовно, що вони між собою тісно пов’язані, але в кожного з них є своя специфіка, своя історія, своя логіка і основи. І все це знаходиться в постійному русі, в розвитку.

Взагалі, автомобільна галузь розвивається стрімко. Буквально на очах міняється не стільки дизайн автомобіля, скільки його матеріальна основа, технологія виробництва і технологія експлуатації. Сучасний автомобіль – це складний, насичений електронікою агрегат, який потребує і нову психологію контактування з ним. Разом з тим міняється і ситуація на дорогах. Вона також постійно складнішає і викликає зміни в правилах дорожнього руху в напрямку підвищення безпеки на дорогах і культури водіння. Звідси ми робимо висновок: щоб викладач відповідав своєму призначенню, він повинен щоденно поповнювати свій багаж знань, бути постійно в курсі новітніх досягнень в галузі автомобілебудування, застосування їх на практиці, відслідковувати всі зміни, які з’являються в системі «людина–автомобіль–дорога». Ця робота не є автоматичним поглинанням нових знань, тому що знання не накопичуються механічним їх складанням, як матеріальні речі. Вони потребують певного рівня розумової підготовки, отже постійного самовдосконалення, роботи над собою, системності, наполегливості і часу.

Але знання за ради знань, самі по собі нічого не варті. Вартість знань, їх якість оцінюється їх використанням, результатами діяльності, де вони були прикладені. Але до того вони повинні бути. Тому основна задача викладача -  донести їх до слухача, який прагне бути водієм автотранспортного засобу, так, щоб в майбутньому той не мав за браком професійних знань проблем в своїй діяльності.

Процес передачі знань відбувається на заняттях, які можуть бути різними по своїх формах в залежності від змісту та мети заняття. Для того, щоб визначитися з цим питанням (мета, зміст, форма), що дуже важливо  для повноцінності процесу передачі знань, треба готуватися до занять заздалегідь. Підготовка до кожного конкретного заняття є важливим чинником в роботі викладача, бо то вже початок процесу передачі знань,  формування його шляху, який закріплюється в плані проведення заняття. Це є відповідь на сакраментальне питання «ЯК?»: як побудувати заняття так, щоб процес передачі знань став найуспішнішим? Саме з цього практично починається  методологія, яку дохідливо можна визначити, як «шлях до успіху» (метод -  шлях дослідницьтва,  …логія – слово, вчення).

Методологія, або методика (в практичному застосуванні)  являється прикладною наукою, яка надає необхідний інструментарій дослідження в будь якій галузі знань, або в будь якому роду діяльності людини. Зокрема в дидактиці, на основі закономірностей засвоювання знань, вона оптимізує  процес навчання, надає йому напрямок, в якому необхідний результат досягається з найменшими затратами зусиль і за коротший час. Якраз того і потребує навчальний заклад Ӏ атестаційного рівня. Це вимагає від викладача, який практикує в автошколі, неодмінно використовувати в своїй роботі досягнення дидактичної методології, сучасні підходи, форми і методи в організації і проведення занять, які можна об’єднати під загальною назвою – навчальні технології.

Методична робота викладача

Як було зазначено, методологія дидактики базується на закономірностях засвоювання знань, отож без їх урахування методика може не дати очікуваного ефекту. Процес засвоювання знань – складний процес, який крім наявності розуму і пам’яті (основи засвоювання знань) включає в себе такі чинники їх активації, як ступень зосередженості та уваги, які в свою чергу залежать від мотивації та способу подання навчального матеріалу, а також фізіологічні можливості сприйняття різними органами чуттів людини та ступень інтелектуальної бази, попереднього досвіду інтелектуальної роботи. Якщо на розум, пам’ять та ступень інтелектуальної бази викладач автошколи впливати не може, то враховувати їх як даність він мусить. Ось тут йому на допомогу і приходить методика організації групової або індивідуальної роботи з навчальною групою.

В той же час ступень зосередженості та уваги слухачів повністю залежить від викладача. Їх максимуму треба досягти вже з перших занять, де слухач повинен бути поїнформованим в безапеляційній формі про особливості професії водія автотранспортних засобів, пов’язаних з трагічними наслідками в разі порушень в експлуатації автомобіля, спричиненими в тому числі і браком знань. Але цього буде не достатньо, якщо викладач своїм подальшим відношенням  до занять не підтвердить вище наведену тезу.

Це означає, що організація заняття має бути спланована так, щоб кожну хвилину було присвячено набуттю знань. Методичні поради щодо організації і проведення занять широко відомі і тому достатньо буде звернути увагу лише на чотири аспекти, а саме:

 • врахування закону відповідності в навчанні, який вимагає застосування відповідних методик цілям даного заняття;
 • врахування закону ієрархії в навчанні, який стверджує, що матеріал вищого рівня не може бути засвоєний, якщо достатньо він не засвоєний на нижчому;
 • систематичне проведення самоаналізу проведених занять і відповідного коректування наступних;
 • організація самостійної роботи слухачів. На думку практиків навчання в умовах, як було сказане, «мозкового» штурму цей аспект особливо важливий.
В умовах короткого часу навчання це має визначальне значення. Як наказував А.Дестерверг: «Застав учня працювати, працювати самостійно, привчи його до того, щоб для нього було немислимо інакше, як власними силами що-небудь засвоїти». І ще: «Знання можна дати, але їх ще потрібно взяти. Тоді процес навчання буде результативним».

Викладач професійно-технічного закладу - особлива професія. Професія, яка готує професіоналів. Вона вимагає самовіддачі, наполегливості і творчості в роботі. Завдяки саме цим якостям вона особливо шанована народом з найдавнішних часів суспільства. Не всіх приваблює професія викладача в автошколі чи автомотоклубі (в матеріальному вимірі), але той, хто обрав її для себе, мусить знати: стати дійсно викладачем-професіоналом, можна лише через оволодіння методикою навчання.
Підготував методист Іовлєв В.Д.
 
Яндекс.Метрика
Оперативна розробка вебсайтів
Make a Free Website with Yola.